Ban quản trị mạng sửa giúp tên mình với: xuãnoan thành xuanxoan với, kẻo mình không thể tham gia được với cái tên bất mãn này được. cám ơn nhiều.