Uầy!

Những ngày đầu năm
Chân rỗi như tằm
Đầu xoay như quạt
Việc thì ngột ngạt
Trời lạnh phăng teo
Óc bé, càng nghèo
Hỗn đà hỗn độn
Càng xếp càng lộn
Càng gỡ, rối beng
Mắt trợn chong đèn
Chữ thì nhảy múa
Tội ăn cơm chúa
Quản đám dở hơi
Công việc trời ơi
Việc đành ôm hết
Càng nghĩ càng mệt
Càng làm càng sai
Chắc mệt dài dài
Chả mơ đến phở
Nhắc ra mới nhớ
Khung cảnh ngoài xa
Đêm thì bao la
Bập bùng thắng cố
quên lo, mặc khổ
Chỉ biết đất trời
Quên cả cái nơi
Càng than càng..rối!
........
Quá sờ mệt và đau cả sờ đầu!!!!!!
12/1/2018