Để đăng ảnh bác phải resize ảnh nhẹ đi để up lên mạng, phải có cài đặt ứng dụng chỉnh sửa và lưu trữ ảnh như photobucket, picasa của google,...

Nếu bác có tài khoản mail google và nếu đã đồng bộ...