songchau chào bác Thinhe6...Đứng ngoài đường nhìn vào những loài rau quả mùa hè trong vườn nhà bác hấp dẫn quá. Là khách lạ chưa đến đây bao giờ nhưng vườn rau đã cuốn và là cái cớ cho songchau vào...