cán bộ y tế B3...bác rongxanh nhớ cụ Đỗ Ngạc trong bức thư chiến trường không...thật tiếc là cụ đột ngột qua đời chỉ mấy tháng sau khi anh em mình tìm đến trao lại bức thư...không thì bây giờ tha hồ...