Điểm duy nhất tôi thấy nhiều trùng hợp là địa danh គាស់ក្រឡ, tuy được phiên âm khác nhau. Hồi sáng trong cơ quan nhớ tới đâu hay tới đó, giờ lật bùa ra mới hiểu:
គាស់ (Koah/koas) = đào, bới, khai...