Trong Hồi Ký của Thượng tướng Nguyễn huu An có nói về E 24, trung đoàn trưởng là Thường. Nghe nói bác này trước khi về Huu làm giám đốc Học viện Hậu Cần. Các bạn tìm được bác này hy vọng sẽ gặp được...