Hôm offline trước ngày 27/7, bạn Rongxanh có hỏi thấy topic "Kết nối...." như thế nào? Tôi hỏi thế nào là thế nào, có vấn đề gì à? Rongxanh bảo đúng là anh chẳng chịu đọc. Hoặc anh không quan tâm......