EM NGẪM NGHĨ 1 LÁT:

Ông hy sinh ở Bình long, trong đội hình của F9, tức là khoảng 5/1972 cùng thời điểm Quảng trị 1972. An lộc ít khi nhắc đến, nhưng Quảng trị thì được nhắc đến khá nhiều?

Khi...