Chào bac Rongxanh. Bác có thông tin của đoàn đi B vào năm 1964 không ạ? Ông nội mình đi B vào tháng 11/1964 (theo hồ sơ lưu trữ).