Mình cũng d1 e1 , chuyển ngành 82 . Em ở đoàn nào vào d1 ...bác Lụa em hỏi dongdoi78 , bác Lụa hiện ở hải phòng