ở góc trên - bên phải mỗi bài viết, có mấy cái biểu tương: chấm than, Dẫn lời và Bàn tay OK đấy bác - Click vào Bàn tay là cám ơn tác giả :D