Ở công ty em đang công tác có một CCB ở đơn vị E2 F8, xin thông tin về đv này trong chiến tranh Biên Giới Tây Nam. Cảm ơn rất nhiều.