Em là thành viên mới nhưng em xin phép được góp ý kiến!
Trang web của mình còn rất sơ sài về nội dung và lộn xộn về cách trình bày.
Ban quản trị cần nghiên cứu lại và tham khảo thêm các trang web...