Chào bạn thuyhang2101.

Hẳn bạn đã tham khảo và nghiên cứu nhiều trang web có nội dung "có ích cho..." Vậy bạn có thể có ý kiến cụ thể hơn không và để xắp xếp trình bày cho khỏi "lộn xộn" ?

Tôi...