Mới rồi thấy sao mai vào đây cũng thấy mừng vì có thể dợt lại tiếng khmer nhưng đúng là...sao mai chỉ hiện một quãng lúc bình minh! he..he

Chuyện hôm trước nhờ sao mai hỏi lịch chạy tàu khách...