Rongxanh ơi!
Xử lý giúp SGG thông tin về vệt di chuyển của đoàn mang số hiệu 2100 (được biết khởi hành trong những tháng cuối năm 1969)

Ngoài ra, có thể tập trung xác định "điểm đến" ở miền Nam...