THÔNG BÁO

V/v: Gửi ảnh lên diễn đàn

Căn cứ:
- Chức năng quyền hạn và nhiệm vụ của BQT
- Tình hình hiện tại của diễn đàn

BQT và tổ kỹ thuật quyết định tạm thời ngừng chức năng gửi...