Photoshop là phần mềm chỉnh sửa ảnh.
[/quote]
PQ nói nhầm đấy, vẫn là Photobucket thôi. Cứ gửi như đã biết thôi.