:) Photoshop là phần mềm chỉnh sửa ảnh, không phải là gửi ảnh, thôi để lúc nào rảnh, cháu sẽ làm cái hướng dẫn cụ thể, đang nhiều việc mệt quá, chú thông cảm nhé.

PS: Nếu ai có thời gian và khả...