Đề nghị BQT giới thiệu cách post ảnh để anh em biết. Tôi vẫn post ảnh từ Photoshop không biết đã đúng yêu cầu chưa ?