Mấy lão cựu F7 còn gọi sai chính tả là "U dan", "Kim di" cơ đấy các bác ạ.