Hôm nào tổ chức thăm lại chiến trường ...huấn luyện... xưa đi, bác TS1 ạ :P[/quote]
Lão này không dám đi đâu. Hậu quả chưa giải quyết xong mà :roll: