Lúc tu sữa thì tắt đèn mà, nên Bác ấy chắc cũng chả biết bao bì nó đẹp xấu thế nào