Bác @litangu thật tài nhớ những kỷ niệm lâu ơi là lâu, bác khơi lại không phải tiềm thức riêng bác mà em đọc chuyện bác rồi tự nhiên nhớ câu chuyện ngớ ngẩn của em cũng đã 43 năm 7 tháng.
Ngày ấy...