[quote="Kon Dom-ray"]Một chút ngẫu hứng trên lộ 6
http://i832.photobucket.com/albums/zz243/H3Hung/Nguhngl6.jpg
thượng sĩ già làm y như ngày xưa chặn xe quá giang. thiếu mổi cây ak :lol: