Cháu tiếp chiêu :mrgreen:
Hiện tại bác Dongdoi78 đang ở Gia Lai, mũi tiến công tiếp theo sẽ là Sài Gòn hoặc Lâm Đồng :wink: