Vậy thì Xoài cố mà đi hòa đồng nhá, Em thì ngán tới tận cổ.

Ngày xưa về nước nhận quân, tranh thủ rủ mấy đứa qua nhà, thấy cái đám "bạc như vôi" ấy đang ngông nghênh quanh khu vực nhà khách Hữu...