Ông Thái Bá Tân thì dạy Lịch Sử cho trẻ em như thế này, không giống với kiểu SGK của Bộ Giáo dục. Các bác cho ý kiến nhé:

THƠ SỬ VIỆT - 13 phần đã viết ...