Về bài thơ thần : NAM QUỐC SƠN HÀ của Thái Úy Lý Thường Kiệt trong trận đánh chống quân xâm lược nhà Tống trên phòng tuyến Như nguyệt năm 1077, có những ý kiến khác nhau về xuất xứ của bài thơ thần...