em cũng có những cảm nghĩ bất văn hủ
-Thứ nhất : Vợ dại trong nhà
-Thứ nhì : Nhà dột
-Thứ 3 : nợ đòi
============
Con vua rồi vẫn làm vua
Con sãi ờ chùa, cứ quét lá đa
Rồi xong mấy bận họp qua...