Tháng 2, 3.1979, các trận đánh ác liệt giành giật khu kho hàng lớn ở Longvek (sát gần sông) cách Phnom Penh khoảng hơn 60km về phía bắc, ban đầu f339 giữ, bị tàn quân Pot đẩy bật ra, sau QĐ4 phải lần...