Gửi tin này vào kho của a.Dk, sau có dịp theo dõi tiếp
Kho báu trong thành phố cổ Campuchia
Các chuyên gia nhận định có thể tồn tại một kho báu khổng lồ trong những gò đất cao, được cho là mộ cổ,...