Dạ, nghe giang hồ đồn là TT Hunsen cho diễn tập hồi năm 2010 ở một thao trường thuộc tỉnh Kompung Chhnăng ạ:


http://www.youtube.com/watch?v=YOY5zJVoJvg&feature=player_embedded