http://kienthuc.net.vn/channel/5504/201210/aeSa-Chuan-muc-moi-cua-cong-nghe-radar-1853780/

Như vậy theo như bài báo, thì AESA cả không lẫn bộ sẽ khai tử các loại RWR nhờ khả năng đổi đa tần số ?...