Địa điểm này từ xưa vẫn gọi là Trường bắn Cam Lâm, được xây dựng từ năm 1962- khi trung đoàn 202 về đóng quân tại Tam Dương. Trong Bão Thép T3 gọi là Rừng Cam. Hiện nay, nó được nâng cấp thành Trung...