Liệt sỹ: LÊ VĂN BÙI.
Năm sinh:1942
Ngày hy sinh:31-3-1972
Quê quán: Thiệu Tiến- Thiệu Hoá- Thanh Hoá
Đơn vị: C1-D4-E52-F320A
...