http://i1041.photobucket.com/albums/b420/vuminhquang1954/P3060036.jpg
Liệt sỹ : Nguyễn Ngọc Tuấn
Sinh năm : 1953
Quê quán: Xã Tuy Lộc, Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ...