VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG

Cuối năm âm lịch, đối với người Việt, thường là dịp sang cát, tảo mộ, tri ân tiền nhân. Theo phong tục đó, gia đình bên cậu đằng ngoại tôi đón liệt sỹ về quê.

Liệt sỹ Trần Đức...