Không những không dám chê mà còn là rất hay đằng khác .
Một người thân của tôi , rất gần , gần lắm đã từng bị Thực dân Pháp hành quyết gần như vậy chỉ có điều trước Che Guevara 21 năm . Sau này...