Theo đề nghị của thành viên nguyenson về bài viết Nghĩa Tình Đồng Đội. BQT tạm xóa nội dung. Việc phục hồi hoặc tự tạo lại mục này do thành viên nguyenson tự quyết định khi thấy phù hợp!
Trân trọng!