Hoan hô nhiệt liệt anh :grin: ! Ông PQ có người giữ ấm sườn rồi :lol:

Nhưng sao lại để ở mục Nội quy thế này? Anh chuyển xuống mục hồi ký CCB nhé! Không thì nhờ mod làm hộ vậy! :smile: