Liên tưởng gì kỳ vậy Bác?
Với nền Đệ nhị Cộng hòa thì việc "số ít ỏi dân theo Ki tô giáo" ở khu vực đó đâu đáng để nâng tầm giá trị "đối kháng"!
Vốn dĩ, mãi đến năm 1998 - khi tròn 200 năm câu...