Tóm lại là các bác CCB thời đó cho iem hỏi là ngày đó cái trận địa pháo cannon của bác PQ có vãi đạn vào tới thôn Diên sanh không ạ???