...Vâng đi ! Và đi !
Vừa theo dõi cái phim truyền hình có cái tên "Hai miềm chân trời" trên VTV1 .Qua vài tập đầu có thấy mình trong vài nhân vật trong đó . Tôi đã đi , đã sống ở và đã thử nhiệm...