Nghe bạn nói bên này rôm rả lắm, qua xem đi nên quay lại quán này! :)

Thôi em thấy cái bác nào nói phải theo nội qui diễn đàn mà hành xử là hay đấy! Chúng ta bớt cảm tính với nhau đi. Tuy nó hơi...