Nhà bác Thịnh có đất rộng thích thế, nhà em toàn trồng vào thùng xốp thôi, thế mà cũng đủ loại để ăn và thỉnh thoảng còn bán vì nhiều quá 2 mẹ con không ăn hết, ví dụ cà chua vừa rồi nhà em bán được...