Hóng mãi mà chẳng thấy bài của bác !
Trả bác đĩa ớt này !

https://lh5.googleusercontent.com/-CmXh0186l4I/U5CtPWGLWtI/AAAAAAAALAI/MA7v-EJayYY/s512/khucquanhanh---khucquanhanh.vn-DSC02681.JPG