Nhân hôm nay - ngày 20 tháng 1 (còn nhớ năm nào...)
EM muốn có vài thắc mắc:
1- Xanh: Đúng là vớ vẫn khi cứ đòi khẳng định chủ quyền ao cá của nhà người ta
2- Đỏ: Thật cảm ơn khi có người đồng...