Chuyên gia Nga nói về chiến lược đóng tàu chiến Việt Nam


Việt Nam đang từng bước tích cực, chủ động mua dây chuyền chuyển giao công nghệ và tự mua thiết kế để đóng được những tàu quân sự hiện...